Select Page

Детска ликовна колонија: „Кратово ’98“: Старата архитектура – ликовна инспирација
Напис
Автор: Н. П. ; изјава: Александар Јанкулоски Цане

Објавен во Нова Македонија, Скопје
27.10.1998

 

Напис: PDF mk