Select Page

Десет причини против црквата на плоштадот
Став
Автор: Никола Гелевски

Објавен во Утрински весник, Скопје
05.05.2009

 

Текст: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)