Select Page

Денес (Годишна награда за млад ликовен уметник) / Denes (Young Visual Artist Annual Award)
Групна изложба / Group exhibition

Организација: Центар за современи уметности, Скопје / Organization: Contemporary Art Center, Skopje
Место: Музеј на современата уметност, Скопје / Place: Museum of Contemporary Art, Skopje
18.03.2003

 

Учесници (номинирани автори): Славица Јанешлиева, Ана Стојковиќ, Ирена Паскали и Андреј Митевски / Participants (nominated artists): Slavica Janeslieva, Ana Stojkovik, Irena Paskali and Andrej Mitevski

Каталог / Catalog (од архивата на Вилиќ Небојша): PDF mk/en

Фото галерија / Photo gallery (од архивата на Абаџиева Соња) ☟

 

>>> Линк до рецензијата на Ана Франговска (Големото стакло бр.16-18, стр.154)