Select Page

Денди на македонската апстракција
Осврт (кон ретроспективната изложба посветена на творештвото на сликарот Драган Петковиќ, МСУ Скопје)

Автор: Дејан Буѓевац

Неделен весник „Глобус”, број 92
20.01.2009

 

Осврт: PDF mk