Select Page

Дел од колекцијата на домот
Групна изложба

 

 

Галерија „КО-РА“, Дом на културата „Кочо Рацин“, Скопје

05.07. – 25.08.1979

 

Учесници: Миле Корубин, М. Прасиќ – Маке, Ѓорѓи Мачукановиќ, Константин Лисковски, Боро Крстевски, Хомоџи Ференц, Ристо Лембанов, Кирил Бајрамчески, Коста Додевски, Диме Георгиевски, Сунчица Спировска, Мартин Бизјак, Лазо Софијанов, Марин Врбовски

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Варошанец Благоја)