Select Page

Дела изработени на хартија
Напис

Автор: С(офија) Ѓуровска; изјава: Конча Пиркоска

Објавен во Нова Македонија, Скопје
10.05.1995

 

Напис: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата