Select Page

Делата зборуваат за она што го кажувам јавно
Интервју со Александра Петрушевска

Разговарала Катерина Богоева

Објавено на utrinski.com.mk
30.06.2009

 

PDF mk