Select Page

Деветнаесетта традиционална изложба ДЛУК 1985
Групна изложба

Текст: Звонимир Николовски

Уметничка галерија, Куманово
08 – 25.11.1985

 

Учесници: Аврамовски Момчило, Атанасовски Гарски Тане, Јакимовски Гоце, Величковски Владимир, Димитриевски Драгиша Шипе, Илиевски Свето, Јакимовски Зоран, Кукуњавски Борис, Оцепек Милиќ Иван, Паневски Драган, Поповски Јовица, Сарагинов Љубе, Стојковски Будимир, Струмениковски Илија, Ткалчев Борис, Тодоровски Јован, Тошевски Трајко, Трендафиловски Добрин Добри, Филиповиќ Јовица, Манев Петар, Симоновски Тони

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)