Select Page

Девастираноста на музејот ги одредува критериумите
Напис
Автор: Весна Ивановска; изјави: Симон Шемов, Павле Кузмановски, Емил Алексиев

Објавен во Дневник, Скопје
09.08.2006

 

Напис: PDF mk