Select Page

Двајца американски сликари – Фриц Шолдер и Т.С. Кенон
Самостојна изложба / Solo exhibition

Фриц Шолдер, Т.С. Кенон / Fritz Scholder, T.C. Cannon
Текстови: Џошуа Тејлор, Роберт Јуинг / Texts: Joshua C. Taylor, Robert A. Ewing

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
02.03 – 20.03. 1973

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng