Select Page

Да се реставрира функцијата на зборовите
Интервју со Владан Радовановиќ

Автор: Софија Ѓуровска

Објавено во Нова Македонија, Скопје
27.06.1982

 

Интервју: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата