Select Page

Данчо Ордев
Самостојна изложба

Текст: Викторија Васев Димeска

 

 

Галерија на современата југословенска графика, Битола
21.10 – 01.11.1986

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)