Select Page

Данка Петровска
Самостојна изложба

Текстови: Стојан Ќелиќ, Живојин Турински

 

Музеј на современата уметност, Скопје

04.03 – 16.03.1974

 

 

Каталог: PDF mk