Select Page

Дали ќе се поправа покривот или ќе се сели музејот
Напис

Автор: Oгнена Поп Андонова; изјави: Зоран Петровски

Објавен во Дневник, Скопје
18.07.2000

 

Напис: PDF mk