Select Page

(Прва изложба на модерна ликовна уметност)*

 

 

Гимназија, Скопје
01.05.1921

 

—-
* Првата изложба на модерна македонска ликовна уметност ce одржува на први мај 1921 година во просториите на единствената гимназија во Скопје (Абаџиева, Соња, Антологија на македонската ликовна уметност 1894 – 1994, МСУ, Скопје, 1994)

* Што се однесува до изложбената активност во Скопје, таа се чини, почнала во 1921-та година. Тоа беше изложбата на Драгослав Василевиќ-Фига, тогашен професор во Приштинската гимназија (Петковски, Борис, За македонската уметност, Наша книга, Скопје, 1989)