Select Page

Во чест на прославата на 40-годишнината на СКЈ и СКОЈ
Групна изложба

Учесници: Барух Бора, Влајиќ Душан, Рибар Јурица, Шумановиќ Сава и Шупут Богдан

Текст: Вељко Петровиќ

Уметничка галерија, Скопје
6-30 септември 1959

 

Каталог: PDF mk