Select Page

Група Круг 
Изложба
Дијана Томиќ Радевска, Нина Гештаковска Цветковска, Зденко Бужек
Текст: Викторија Васева Димеска
Галерија Стоби, Скопје
09.09 – 22.09.1995

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)