Select Page

Грст бисери на Македонија
Самостојна изложба / Solo exhibition

Благоја Дрнков / Blagoja Drnkov
Текстови: Георги Старделов, Менка Карапашовска / Texts: Georgi Stardelov, Menka Karapasovska

Ликовен салон на МАНУ, Скопје / Macedonian Academy of Sciences and Arts, Skopje
28.02 – 13.03.1996

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)