Select Page

Гротескна сатира на општеството
Осврт (кон изложбата на Хана Хех, МСУ, Скопје, октомври 2000)

Автор: Нада Пешева

Објавен во Нова Македонија, Скопје
28.10.2000

 

Осврт: PDF mk