Select Page

Граѓански бр. 37
Магазин од поинаков формат

Редакција: Ида Протуѓер Васко Попетревски, Митко Билјаноски, Теофил Блажевски, Андријана Атанасовска, Тони Димков

Скопје, 12 јануари 2013

 

 

Издавач: Друштво за издаваштво Рефлекс Ком Дооел

Главен уредник: Миле Јовановски

Содржини: Славица Јанешлиева, Филип Јовановски, Дејвид Шригли, Пол Кле, Џорџ Орвел….

PDF mk