Select Page

Графички бележник
Осврт (кон изложбата на графики на Бруно Талпо, МСУ Скопје, 1983)

Автор: Паскал Гилевски

Објавен во Вечер, Скопје
21.09.1983

 

Осврт: PDF mk

 

 

>>> Линк до изложбата