Select Page

Графики и цртежи од македонски уметници
Напис

Автор: Т(ашко) Ширилов; изјава: Насо Беќаровски

Објавен во Вечер, Скопје
16.09.1978

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Варошанец Благоја)