Select Page

Графика београдског круга ’74
Групна изложба

>>> Бора Иљовски (стр.4), Цветан Димовски (стр.8), Илија Костов (стр.16), Томислав Крмов (стр.17)

 

 

Галерија Графички колектив, Београд
12 – 31.05.1974

 

Каталог: PDF sr

 

(Од архивата на Христова Лиљана)