Select Page

Град без љубов
Публикација (есеи)
Александар Петров

Издавач: Темплум, Скопје
Едиција: Градот (книга 15)
Година: мај 2017

Промоција: Кино Култура, 8 мај 2017, 20:00 ч.
За книгата ќе зборуваат: Невена Георгиева, Дејан Ивановски и Даниела Симоновска.

Дигиталната верзија засега е недостапна