Select Page

Градската болница: Не сме виновни
Напис
Автор: Ј.М.Ивановска

Објавен во Вечер, Скопје
16.09.1971

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)