Select Page

Градот Скопје како посебна урбана целина
Интервју со  Драган Колчаковски

Разговарала: Деспина Трајковска

Објавено во Утрински весник, Скопје

26.03.2009

 

Интервју: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)