Select Page

Градот не ме плаши
Интервју со Илија Пенушлиски

Автор: В. Саздова

Објавено во Вечер, Скопје
23.04.1987

 

Интервју: PDF mk

 

 

 

>>> Линк до изложбата