Select Page

Градизам
Самостојна изложба
Уметници: Неда Фирфова, Антонио Димитров, Борис Петровски
Куратори: Елена Велјановска, Христијан Панев, Борис Петровски

Галерија Press to exit, Скопје
17.02– 24.02.2006

 

Брошура: PDF mk
Прмотивен материјал: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)