Select Page

Го донесовме Дали, а можевме и Пикасо
Интервју со Елиза Шулевска

Автор: Ј(асна) Ф(ранговска)

Објавено во Нова Македонија, Скопје
28.10.2009

 

Интервју: PDF mk