Select Page

Го воздигнав штрајкот до височините на Кале
Интервју со Нада Прља

Разговарала Катерина Богоева

Објавено на utrinski.com.mk
22.09.2008

 

Интервју: PDF mk