Select Page

Гоце Наневски, скулптор: Немањето критериуми во културата создава шум, па шунд, и на крајот лабилност наместо темели за градење физиономија
Напис / интервју
Автор: не е наведен

Објавен на patem.mk
17.12.2018

 

Напис: PDF mk