Select Page

Гол ручек
Изложба на фотографии и слики/цртежи
Гоце Ефтимов и Кристијан Крстески

Галерија 7, Скопје
27 февруари 2009, 20:00 ч.

 

Покана: JPG mk