Select Page

Голем одзив на домашните и странските уметници
Напис

Автор: И. Станоев

Објавен во Нова Македонија, Скопје
06.07.1974

 

Напис: PDF mk