Select Page

Големо врамување
Групна изложба
Текст: Емил Алексиев
Учесници: Анастасов Родољуб, Андреевски Сергеј, Балов Јован, Боројевиќ Владимир, Вренцоска Гордана, Георгиевски Стефан, Дандаров Роберт, Десоска Моника, Јанкулоски Роберт, Кузмановски Павле, Неделковски Станимир, Новковска Јасминка, Паскали Ирена, Станкоски Александар, Трајковски Новица, Урошевиќ Вана, Џартовска Хил Маја

Музеј на современата уметност, Скопје
Септември 2002

 

Каталог: PDF мк

(Од архивата на Вилиќ Небојша)