Select Page

Големо враќање на сликарството во 21 век
Напис
Автор: Мимоза Петревска Георгиева; изјави: Ване Костуранов и Маја Стефановска

Дневен весник „Нова Македонија”, Скопје
14 декември 2016 (бр. 23927)

 

Напис: PDF mk