Select Page

Големото стакло бр. 1 / The Large Glass N° 1
Списание за визуелни уметности / Trimestrial Review for Visual Arts

Главен и одговорен уредник: Соња Абаџиева / Editor: Sonja Abadjeva

 

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje
1995

 

Текстови: Лилјана Неделковска, Зоран Петровски, Соња Абаџиева, Јонас Сторсве, Штефка Цобељ, Борис Петковски, Марика Бочварова Плавевска, Томас Мекевели

Застапени автори: Глигор Стефанов, Петре Николоски, Димитар Кондовски, Борко Лазески, Петар Мазев, Лазо Плавевски, Томе Аџиевски, Славчо Соколовски, Герхард Рихтер, Јозеф Бојс, Луис Буржоа, Лучио Фонтана, Демиен Хирст, Александар Калдер, Аниш Капур, Ханс Хаке, Нам Џун Паик, Џосеф Косут, Антони Тапиес, Илија Кабаков, Ричард Хамилтон, Женевиев Кадие Рана, Јајоји Кусама

Содржини: 45. Биенале во Венеција, интервју со Герхард Рихтер, интервју со Димитар Кондовски, интервју со Томас Мекевели, Омаж – Борко Лазески, Димитар Кондовски и Петар Мазев, осврт кон книгата Fine Disregard  од Кирк Варндоу, изложба на Томе Аџиевски (МСУ Скопје, декември 1993 – март 1994), изложба на Славчо Соколовски (МСУ Скопје, март – мај 1994)…

 

Списание: PDF mk (20 MB)