Select Page

Големиот чекор наназад (1996/97) / The Big Step Backwards (1996/97)
Самостојна изложба / Solo exhibition
Томе Аџиевски / Tome Adzievski
Музеј на современата уметност, Скопје / The Museum of Contemporary Art, Skopje
29.05 – 30.06.1997

 

 

Текст: Соња Абаџиева / Text: Sonja Abadzieva

Каталог / Catalogue: PDF mk/en

 

Фото галерија (од архивата на Абаџиева Соња)☟