Select Page

Големината на ситната пластика
Осврт (кон изложбата на ситна пластика на ДЛУМ, Уметничка галерија, Скопје, 1983)
Автор: Паскал Гилевски

Објавен во Вечер, Скопје
28.10.1983

 

Осврт: PDF mk