Select Page

Годишна програма за остварување на националниот интерес во културата за 2012 година

 

 

Министерство за култура на Р.М.

Jануари 2012

 

Програма: PDF mk