Select Page

Годишна изложба на ДЛУМ
Осврт (кон Годишната изложба на ДЛУМ, Уметничка галерија, Скопје, ноември – декември 1968)
Автор: Борис Петковски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
08.12.1968

 

Осврт: PDF mk