Select Page

Годишна изложба на ДЛУБ
Групна изложба

Организација: ДЛУБ

Битола
2009

 

Учесници: Блажевски Трајче, Гегоски Кирил, Димовски Ѓорѓи, Ѓорѓиевска Елена, Јошевска Дијана, Костов Васил, Котевски Владе, Кочевски Мичо Димитар, Крстевска Ленче, Кузмановски Васко, Кузмановски Павле, Лазаревска Оливера, Миноски Илија, Младеноски Владимир, Најденовски Драган, Петровски Панде, Солаковска Љубица, Талевска Гордана, Трајковски Гоце, Тхе Мичо, Цигаридов Стеван

Каталог: PDF mk