Select Page

Годишна изложба ДЛУБ
Групна изложба

 

 

Уметничка галерија, Битола

Ноември 2003

 

Учесници: Апчевски Стојан, Асим Мустафа, Гегоски Кирил, Димовски Ристо, Димовски Сотир, Котевски Владе, Кочевски Мичо Димитар, Кочовски Илија, Кузмановски Павле, Лазаревска Оливера, Малбашиќ Марјан, Манев Свето, Манева Татјана, Милошевска Нела, Миноски Илија, Младеноски Владимир, Најденовски Драган, Наумовска Касиопеја, Петковиќ Неда, Петровски Панде, Саздовска Лидија, Силјановски Симеон, Солаковска Љубица, Солаковски Димитар, Талевски Борислав, Торѓанска Вера, Хаџи Антоновски Коста, Хаџи Николов Драган

Каталог: PDF mk