Select Page

Интензивно ликовно живеење

Осврт

Автор: Соња Абаџиева

Објавен во Комунист, Скопје

31.12.1987

 

 

Осврт: PDF mk  

(Од архивата на Павлески Станко)

 

Работен текст: PDF mk  

(Од архивата на Абаџиева Соња)