Select Page

Говорам за човекот
Интервју со Александар Јанкуловски – Цане

Автор: B. Саздова

Објавен во Вечер, Скопје
06.10.1983

 

Интервју: PDF mk

 

 

 

>>> Линк до изложбата