Select Page

Гнездо
Осврт кон видео проекцијата на Ирена Паскали, КИЦ Скопје, 18.09.2001

Автор: Маја Чанкуловска

Објавен во Студентски збор, Скопје
01.10.2001

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)