Select Page

Германски авангарден филм во 20-тите
Филмска и видео програма на МСУ

Текст: Валтер Шоберт (преземен од публикацијата Walter Schobert: Der Deutsche avant-garde film der 20er Jahre)

 

Кино сала на Музејот на современата уметност, Скопје
22 – 26.02.1995

 

Каталог: PDF mk