Select Page

Геометризмот и современата македонска уметност
Публикација

Автор: Владимир Величковски

 

Издавач: Епоха, Скопје

Октомври 1997

 

Публикација:  PDF mk

 

(Од архивата на Павлески Станко)