Select Page

Гарски
Самостојна изложба
Тане Атанасовски – Гарски
Текст: Богдан Мусовиќ

Музеј на современата уметност, Скопје
01.06 – 18.06.1973

 

Каталог: PDF mk