Select Page

Галерија 7: Сликање мурал во јавност
(во склоп на настаните на групата „Зеро”)

Игор Тошевски

Галерија 7, Скопје
1986

 

Видео документација ☟