Select Page

В година, покривот нема да протекува
Напис

Автор: Ивана Тасев: изјава: Зоран Петровски

Објавен во Македонија денес, Скопје
07.12.1999

 

Напис: PDF mk